MENU

 • RAWA DOSA'S (Dosa Factory)
  RAWA DOSA'S (Dosa Factory)
 • PANEER/ CHEESE SPECIAL DOSA'S
  PANEER/ CHEESE SPECIAL DOSA'S
 • IDLY VIDLIES
  IDLY VIDLIES
 • CHINEEZE DOSA'S
  CHINEEZE DOSA'S
 • DOSA DELIGHT
  DOSA DELIGHT
 • CHEESE SPECIAL DOSA'S
  CHEESE SPECIAL DOSA'S